Art Gallery Bednářová

Art Gallery Bednářová
 
Život přináší stále nové podněty. Neustále hledáme, toužíme po kráse a harmonii. Pokud moje obrazy potěší třeba jen jednoho člověka, pak moje práce není zbytečná.....

Hana Bednářová


TOPlist

O autorce

HANA BEDNÁŘOVÁ (roz.Rolincová)

narozena 24.3.1959 v Olomouci

Studium: Gymnázium F.Palackého ve Valašském Meziříčí
Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta
(katedra historie)

Žije a tvoří ve Valašském Meziříčí.

Teoretické základy pro svou budoucí tvůrčí práci získala studiem dějin umění u doc.PhDr.Ivo Hlobila a dále je věnovala samostudiu. Studovala také jazyky a věnovala se lektorské, překladatelské a tlumočnické činnosti, posledních deset let se téměř výhradně zaměřila na výtvarnou práci. Inspirativní jsou pro ni studijní cesty a letní pobyty, při nichž navštěvuje galerie a maluje (Itálie - Toskánsko, Francie- Paříž a Provence, Holandsko aj.). Obdivuje impresionisty a období secese a art deco) .Přínosné pro její tvorbu jsou opakované pobyty ve střední a jižní Dalmácii, kde je přímořská krajina a její flóra nekonečnou inspirací ( cyklus STROMY, cyklus Krajiny mých snů).
Její obrazy mají dynamické a živé barvy, ráda experimentuje, pracuje s tvary a strukturami.
Nejčastěji používá kombinovanou techniku (akryl, olej.pastel), temperu (akvarely) a vzniklo také několik zajímavých koláží.(Pocta Edith PIAF – 2003, MATA HARI - 2000). Ojedinělým v její tvorbě je obraz z rytých keramických kachlí, vzniklý podle autorčina návrhu v keramické dílně manželů Bokových ( Magický strom – r.2007).
Hlavní náplní tvůrčí činnosti Hany Bednářové však zůstává malba, která jejímu naturelu nejlépe vyhovuje.

Vystavuje od roku 2004 a na svém kontě má téměř dvě desítky autorských výstav a několik výstav společných. Její obrazy jsou součástí několika soukromých sbírek nejen v České republice, ale i v zahraničí ( Rakousko, Německo, Holandsko, USA...).

....„ pro Hanu Bednářovou se výtvarná činnost stala již dávno součástí jejího života - poznamenává kunsthistorička PhDr.Alena Podzemná - ... autorka svůj tvůrčí proces cíleně zaměřuje na soudržnost a jednolitost všech používaných prvků a na propojování dvou tvůrčích postupů, jež na jedné straně ctí kresebnou linii jako autonomní dekorativní prvek, současně však tuto hybnou ornamentiku rozvolňují a změkčují malířským chápáním gesta a prostoru. Vznikají obrazy, které vyjadřují náboj tohoto kontrastu.
Autorčina osobnostní základna i podstata její duchovní orientace formují určujícím způsobem také ikonografickou stránku její práce. Inspirace hledané v přírodním světe jsou doplňovány o podněty, které vycházejí z jejího lidského a velmi osobního prožitku. V zorném úhlu jejího lidského i výtvarného zájmu se objevuje více figura- ženské torzo se zvýrazněnými znaky mateřství. Je pro ni příznačná jistota při vytváření přehledných barevných struktur.
Její obrazy jsou charakterizovány čistou, jasnou a zářivou barevností. Zůstává teplá i zemitá barevnost, v niž nechybějí výrazné tóny modří, zelení s akordy bílé, zlaté a fialové, uplatňující se ve výkladu fantazijních květů a stromů.
Obrazy Hany Bednářové nepřestávají být zrcadlem jejích snů, ale především odráží její vlastní intenzivní vztah ke světu, k přírodě a lidem“.

A. Podzemná / březen 2009
(úvodní slovo k výstavě: Hana Bednářová - Krajiny mých snů, Galerie KZ Valašské Meziříčí)